Suplementy / bioatractory

Wspomagają całokształt procesów biologicznych jako niezbędne czynniki zdeterminowane datą urodzeniową ciała człowieka.

Termin „bioatractor” powstał z potrzeby bardziej precyzyjnej klasyfikacji produktów terapeutycznych i odróżnienia ich od standardowego rozumienia suplementów, których celem jest przede wszystkim dostarczenie organizmowi składników odżywczych brakujących w diecie. Nie są to też leki, które zazwyczaj składają się z substancji syntetycznych, a ich spożycie może wywołać skutki uboczne. Właściwością bioatractorów jest przywracanie homeostazy, która jest podstawowym mechanizmem regulacyjnym organizmu umożliwiającym utrzymanie optymalnych warunków życia.
 
Postęp współczesnej nauki i technologii pozwolił nam badać naturę w bardziej szczegółowy sposób. W przeszłości ludzie przygotowywali wywary, oleje i ekstrakty z roślin, ponieważ wierzyli, że mają one właściwości lecznicze. Obecnie jesteśmy w stanie dokładniej badać rośliny i identyfikować konkretne molekuły, które nadają im unikalne właściwości. Cząsteczki te były niegdyś ukrytymi sekretami stojącymi za specjalnymi właściwościami roślin. Obecnie są one dostępne w skoncentrowanych formach jako bioatractory. Są to aktywne cząsteczki o bardzo wysokim poziomie biodostępności. 
 
Bioatractory to kompleksy molekuł produkowane w procesach, m.in. ekstrakcji, krystalizacji i  rekrystalizacji; które mają właściwości synergistyczne powodujące wzmocnienie efektów utrzymania homeostazy, wchłanialności, przyswajalności i przetransformowania do formy aktywnej.